Fundacja Stypendialna „KALYNA”

Polsko-Ukraińsko-Kanadyjska Fundacja Stypendialna „KALYNA” to przedsięwzięcie społeczne. Powołali ją Polacy i Ukraińcy, obywatele RP i Kanady (Grażyna Staniszewska, Adam Stec i Janina Kuźma), aby wspierać naukowców i twórców zajmujących się polsko-ukraińskimi problemami zarówno z przeszłości, jak i teraźniejszości oraz studiujących w Polsce młodych Ukraińców z rodzin żołnierzy poległych lub ciężko rannych w Donbasie.

Zainspirowała nas z jednej strony chęć pomocy dr Eugeniuszowi Misile, polskiemu historykowi, który od kilkunastu lat nie może dostać stałej pracy od czasu wydania książki „Akcja Wisła”,

z drugiej – konieczność wsparcia dzieci żołnierzy poległych w Donbasie, chcących studiować w Polsce, takich jak Natalia Busłajewa, córka Oleksija, ps. „Tatar”.

To dla nich będą pierwsze stypendia.

Stypendia naukowe lub twórcze będą przeznaczone na przeprowadzenie konkretnych badań zakończonych publikacją wyników, napisanie książki lub na przygotowanie znaczącego wydarzenia artystycznego, kulturalnego czy społecznego, które stanie się przyczynkiem polsko-ukraińskiego porozumienia. Stypendia studenckie będą uwarunkowane zaliczeniem semestru bez poprawek.

Fundacja przygotuje program stypendialny, który zatwierdzi 7-osobowa, w skład której wchodzą Polacy oraz Ukraińcy z Polski i Kanady. Stypendia będą miały charakter kontraktu i powiązane będą z wykonaniem konkretnych zadań/działań z obszaru polsko-ukraińskiego pojednania.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

e-mail: fundacjakalyna@gmail.com

Polsko-Ukraińsko-Kanadyjska Fundacja Stypendialna KALYNA

ul. Krasińskiego 5a/10, 43-300 Bielsko-Biała

Nr rachunku bankowego:

14160014621879984320000001

Dla przelewów zagranicznych:

IBAN: PL14160014621879984320000001

SWIFT: PPABPLPKXXX

KRS: 0000745535

NIP: 547-22062-89