Zapraszamy do współpracy!

Zbieramy pieniądze na:

  • stypendia studenckie dla dzieci ukraińskich żołnierzy, którzy zginęli w Donbasie, chcących uczyć się w Polsce'

  • stypendia naukowe i twórcze na przeprowadzenie konkretnych badań związanych z problemami polsko-ukraińskich relacji, zakończonych publikacją, na napisanie książki lub przygotowanie znaczącego wydarzenia artystycznego, kulturalnego lub społecznego, które stanie się przyczynkiem polsko-ukraińskiego porozumienia.

LICZYMY NA WASZE WSPARCIE w formie jednorazowych darowizn lub, co dla nas cenniejsze, comiesięcznych choćby drobnych wpłat!

_______________________

Nr naszego rachunku bankowego w BGŻ BNP PARIBAS:

14160014621879984320000001

Dla przelewów zagranicznych:

IBAN: PL14160014621879984320000001

SWIFT: PPABPLPKXXX

Polsko-Ukraińsko-Kanadyjska Fundacja Stypendialna KALYNA

ul. Krasińskiego 5a/10

43-300 Bielsko-BiałaUSTALENIA RADY FUNDACJI STYPENDIALNEJ „KALYNA" z dnia 29.09.2020

Rada Fundacji "KALYNA" od 29.09.2020r.

Ustalenia Rady Fundacji Stypendialnej „KALYNA"
z dnia 29.09.2020

OBECNI

W posiedzeniu Rady Fundacji “Kalyna” 29.10.2020r. wzięli udział :

Grażyna Staniszewska, prof. Andrzej Friszke, Piotr Kochański, Ewa Pocztar, Janina Kuźma (on-line - ZOOM) oraz Adam Stec (on-line - ZOOM), a także dokooptowany do Rady podczas zebrania prof. Tomasz Stryjek oraz stypendyści: Natalia Busłajewa, dr Eugeniusz Misiło.

ZMIANY PERSONALNE

Rada przyjęła rezygnację p. Klaudii Pauliny Misiak z funkcji prezesa Fundacji i powołała na to stanowisko p. Grażynę Staniszewską, która uprzednio ustąpiła z Rady i funkcji jej przewodniczącej. Szefostwo Rady powierzono prof. Andrzejowi Friszke.

SPRAWOZDANIE ZA 2019 r.

Rada Przyjęła sprawozdanie Zarządu za rok 2019 i udzieliła mu absolutorium.

Fundacja została zarejestrowana w sierpniu 2018r (KRS 0000745535), a pierwsze stypendia wypłaciła w listopadzie tegoż roku.

STYPENDYŚCI

Pierwszymi stypendystami są:

  • Natalia Busłajewa, córka Oleksija , który zginął w Donbasie w 2015r, która otrzymuje 10-miesięczne stypendium studenckie (1500 PLN netto) na podstawie corocznych umów, których warunkiem jest zaliczenie poprzedniego roku akademickiego w terminie.

  • dr Eugeniusz Misiło, historyk (stypendium naukowe), który otrzymuje comiesięczne stypendium naukowe (3500 PLN netto) na przeprowadzenie badań i napisanie dwóch książek o komunistycznym obozie pracy w Jaworznie, w tym jednej popularno-naukowej dla szerokiego odbiorcy.

ZBIÓRKI PIENIĘDZY

Rok 2019 był pierwszym pełnym rokiem kalendarzowym działalności Polsko-Ukraińsko-Kanadyjskiej Fundacji Stypendialnej „KALYNA”.

Łącznie w ubiegłym roku zebrano 68.392,36 zł,

w tym: 24.188,14 zł z 4 zbiórek na Facebooku

Organizatorzy zbiórek:

Fundacja “Kalyna” 1 3062 zł

Barbara Rudnicka 898 zł

Grażyna Staniszewska 9000 zł

Klaudia Misiak 465 zł

oraz 44 204,22 zł wpłat indywidualnych na konto Fundacji

Wsparły nas poprzez wpłaty na konto - 93 osoby,

z tego – 24 - wpłacające co miesiąc od 10 do 400 zł

Łącznie na dwa stypendia wraz z podatkiem od stypendium dla obywatela polskiego wydaliśmy w ubiegłym roku 68.484,00 PLN

Oboje stypendyści, zgodnie z podpisanymi umowami, zamieszczali w mediach społecznościowych artykuły; dr Eugeniusz Misiło – teksty związane z zebranymi materiałami o obozie w Jaworznie, Natalia Busłajewa – o wojnie na wschodzie Ukrainy. Przyczyniło się to znacznie do promocji Fundacji „KALYNA” oraz znakomicie wspierało zbiórki pieniędzy.

ZARZĄDZANIE FUNDACJĄ

Zarówno Zarząd, obsługa prawna i księgowa były świadczone tak w roku 2018, jaki 2019 nieodpłatnie, podobnie jak funkcje w Radzie Fundacji. Jednak w roku 2020 będziemy już musieli wygospodarować środki na księgowość. Zarząd i doradztwo prawne nadal będą wykonywane społecznie.

DOTYCHCZASOWE STYPENDIA - CO DALEJ?

Rada postanowiła:

  • po okazaniu dyplomu licencjackiego kontynuować wypłatę stypendium studenckiego dla Natalii Busłajewej na studiach magisterskich na podstawie corocznych umów uwarunkowanych zaliczeniem w terminie poprzedniego roku akademickiego;

  • przedłużyć o 3 miesiące stypendium dla dr Eugeniusza Misiło z uwagi na odmowę udostępniania archiwów przez IPN od marca do czerwca br.

NOWE STYPENDIA

Rada postanowiła przyznać:

  • stypendium naukowe dr Mariuszowi Sawie z Lublina na monografię zbrodni w Sahryniu 1944r.

  • 2 stypendia na napisanie 2 książek-esejów w ramach projektu: Polska i Ukraina: przeszłość i przyszłość” przez dwójkę politologów: Polaka Adama Balcera i Ukrainkę Nadię Kowal

POPRAWKI DO STATUTU FUNDACJI

Rada zaakceptowała wniosek Zarządu o wprowadzenie do Statutu poprawek, na podstawie których Fundacja będzie mogła bezpośrednio pokrywać koszty opracowań graficznych, tłumaczeń oraz innych wydatków rzeczowych i organizacyjnych związanych z udzielonymi stypendiami. Poparła także możliwość zwiększenia składu Rady Fundacji do 11 osób.


Grażyna Staniszewska
prezes Fundacji "KALYNA"
od 29.09.2020r.

ZARZĄD Fundacji w latach 2018-2020:

Klaudia Paulina MIsiak - doświadczenie w projekckie "Rodzina polska - rodzinie ukraińskiej. Paczka dla Ukrainy"

(zob. O Fundacji - Nasza historia)

___________________________________

RADA Fundacji w latach 2019-2020:

1. Prof. Andrzej Friszke, profesor nauk humanistycznych, wybitny polski historyk specjalizujący się w historii najnowszej, odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

2. Artur Graban, duchowny prawosławny, proboszcz w Brzozie i Ługach, działacz społeczny środowiska łemkowskiego w Polsce, menadżer zespołów łemkowskich ze Strzelec Krajeńskich

3. Mec. Piotr Kochański, adwokat, założyciel jednej z największych polskich firm prawniczych „Kochański Zięba & Partners” w Warszawie

4. Janina Kuźma, fundraiser, działaczka ukraińskich organizacji w Kanadzie.

5. Ewa Pocztar-Szczerba, dziennikarka prasy, radia i telewizji ukraińskiego pochodzenia, specjalizująca się w tematyce mniejszości narodowych z Warszawy

6. Grażyna Staniszewska, 1989-2009 posłanka na Sejm, Senator, Europoseł, zajmująca się polsko-ukraińskim porozumieniem, odznaczona przez Wiktora Juszczenkę Krzyżem Św. Olgi III st.

– przewodnicząca Rady

7. Adam Stec, wieloletni działacz organizacji ukraińskich w Kanadzie, przedsiębiorca.